Đăng bởi: nguoichanbay | 26/01/2010

Chia cách

Chia cách

Em đã đến bên hàng rào thương nhớ
Mà mắt anh đã mòn mỏi trông chờ
Bóng hình em là hiện thực hay mơ
Sao khắc khoải hồn thân đời tù tội.

Cánh cửa tù ù lì không biết đợi,
Không biết buồn nổi chia cách mông lung
Anh với em rất gần… nhưng vời vợi
Trong tấc gang sao sông núi điệp trùng?!

28/11/1990
Một lần thăm
mà không được gặp.


Chuyên mục

%d người thích bài này: