Đăng bởi: nguoichanbay | 26/01/2010

Tìm

 

 

 

 

 

Tìm

Thầm chứa giếng dầu trong đáy tim
Ðể nghìn năm thắp sáng soi tìm
Một mảnh gương trinh, tình nồng thắm
Sáng rực diễm tình em đêm đêm.

Phan Du Mục

 

 

 

 

 

 

* Anh minh hoa.


Chuyên mục

%d người thích bài này: