Đăng bởi: nguoichanbay | 26/10/2011

THAI GIÁO

KHẢO LUẬN
 
Chương 1.
 

CƠ ÐỐC GIÁO DỤC THAI NHI LÀ GÌ?

“Bàn tay Chúa đã làm tôi và nắn hình tôi.”

Thi Thiên 119:73

Mục sư Dietrich Bonhoeffer trong tác phẩm Ethics trình bày, “con người là một khối hữu thể, và cứ duy trì như thế vào trong thế giới vĩnh cữu. Thân thể và sức sống con người phụ thuộc lẫn nhau, không tách rời nhau. Do đó, thân thể bởi ý chỉ của Ðức Chúa Trời là hình dạng tồn tại của con người, được mang danh và gắn chặt suốt đời người.” Bởi đặc ân của Ðức Chúa Trời , con người đã, đang, và sẽ là tạo vật tuyệt đối trong vạn vật mà Ðức Chúa Trời khẳng định là tốt lành (Sáng Thế Ký 1:31). Trong quá trình sáng tạo, Ðức Chúa Trời đã ưu ái con người một cách đặc biệt qua phương thức sáng tạo của Ngài. Ðối với vạn vật, Chúa dùng uy quyền mà phán để mang muôn vật đến sự hiện hữu. Ðối với con người, Chúa qua lao động mà nắn và hà sinh khí để mang con người vào trong sự tồn tại. Chính vì thế, thân thể và sức sống con người chẳng những gắn chặt lẫn nhau, mà chắc chắn còn phụ thuộc trong ý chỉ thánh của Ðức Chúa Trời. Tác giả Thi Thiên 119 đã cụ thể hóa qua hình ảnh bàn tay Chúa đã làm và nắn nên hình hài mình. (Thi Thiên 119:73)
 
 
 
Trải bao chặn đường thế hệ, quá trình này cứ liên tục sáng tạo trong lòng nhân loại, mà chính Chúa là Ðấng quyết định hoạt động cấu thành. Cha mẹ, gia đình, xã hội… đều đóng vai trò quan trọng để nuôi lớn những mầm non mà Ðức Chúa Trời đã phú cho. Vì thế, việc quan tâm đến Cơ Ðốc Giáo Dục Thai Nhi là cần thiết.
Ðể hiểu rõ Cơ Ðốc Giáo Dục Thai Nhi là gì, trước nhất chúng ta cần tìm hiểu về Giáo Dục Thai Nhi.
 
 I. ÐỊNH NGHĨA GIÁO DỤC THAI NHI
 
 
Giáo Dục Thai Nhi còn được gọi là Thai Giáo. Theo Hán Việt Từ Ðiển do Nguyễn Quốc Hùng biên soạn, Thai Giáo có nghĩa là, “dạy con từ lúc con ở trong bụng mẹ.”
Trong tác phẩm Sức Khoẻ Tâm Lý Nhi Ðồng của Ðường Tuệ Linh và Từ Thanh Hán cũng định nghĩa tương tự.
 
II. ÐỊNH NGHĨA CƠ ÐỐC GIÁO DỤC THAI NHI
 
Cơ Ðốc Giáo Dục Thai Nhi là phương pháp hướng dẫn các bậc phụ huynh của thai nhi, theo ý muốn Chúa qua lời Kinh Thánh, biết cách dạy con mình từ lúc con còn trong lòng mẹ.
Phương pháp này góp phần giáo dục một con người từ khi hình thành nhân dạng trong (bụng) lòng mẹ làm nền tảng cho Cơ đốc giáo dục đào tạo những con người phát triển nhân cách toàn diện và trở nên một Cơ đốc nhân trưởng thành trong gia đình Cơ Ðốc và Hội thánh Ðức Chúa Trời sau nầy .
Cơ Ðốc Giáo Dục Thai Nhi kiện toàn sự thiết hụt trong hệ thống Cơ Ðốc Giáo Dục hiện hành để giúp đở Các Tín nhân trong thiên chức làm cha làm mẹ. Cơ Ðốc Giáo Dục Thai Nhi trang bị cho những thanh niên có được kiến thức và phương pháp giáo dục con cái chuẩn bị cho một hôn nhân tốt đẹp trong Chúa. Cơ đốc giáo dục Thai nhi là một trong những vấn đề giáo dục dự bị hôn nhân, làm tiền đề đào tạo một thế hệ Cơ đốc nhân ưu tú cho Hội thánh Ðức Chúa Trời.
 
 
Cơ Ðốc Giáo Dục Thai Nhi căn cứ trên tính khoa học của Giáo Dục Thai Nhi là khẳng định rằng thai nhi có khả năng thụ giáo, để giáo dục Lời Chúa qua cha mẹ và những người chung quanh. Một số người thường nghĩ đơn giản rằng, chúng ta chỉ có thể dạy một đứa trẻ khi nó biết nói và có khả năng nhận thức. Họ còn cho rằng, thai nhi chẳng qua là một cơ thể sống nhưng chưa có ý thức, như một vật vô tri vô giác không có mối liên hệ với thế giới bên ngoài thì làm sao mà giáo dục được!? Nhưng trên thực tế, khoa học thực nghiệm đã xác định: thai nhi không những có thính giác, thị giác, khứu giác mà còn có cả trí nhớ và nó có thể trao đổi thông tin từ cơ thể người mẹ với thế giới bên ngoài. Nó có thể lắng nghe và chơi đùa cùng cha nó mặc dù chỉ là một thai nhi mà thôi.
Cơ Ðốc Giáo Dục Thai Nhi phối hợp với kết luận khoa học đó để áp dụng sự dạy dỗ của Ðức Chúa Trời qua mặc khải của Ngài là Kinh Thánh. Cơ Ðốc Giáo Dục Thai Nhi sẽ hướng dẫn cho cha mẹ thai nhi biết ý muốn Ðức Chúa Trời để sống đạo và trang bị thiên chức làm cha làm mẹ, và nuôi dưỡng thai nhi một cách khoa học trên nền tảng thuộc linh để chuẩn bị cho sự chào đời của một thành viên trong gia đình Cơ Ðốc.
Vấn đề đặt ra ở đây là Cơ Ðốc Giáo Dục Thai Nhi có cần thiết không, trong khi Hội Thánh hiện nay có quá nhiều vấn đề khác cần quan tâm?


Chương 2

CƠ ÐỐC GIÁO DỤC THAI NHI

CÓ CẦN THIẾT KHÔNG?

 
 
“Ðiều đó sẽ ghi để cho đời tương lai,
một dân sự được dựng nên về sau sẽ ngợi khen Ðức Giêhôva.”
Thi Thiên 102:18
 
Mạng lệnh của Ðức Chúa Trời trong Thánh kinh sách Thi thiên 102:18 là giáo dục thế hệ tiếp nối cho tương lai, một thế hệ yêu kính Chúa, thờ phượng Chúa bằng cả tấm lòng và luôn “ngợi khen Ðức Giêhôva.” Dân sự đó phải được “dựng nên” để “về sau sẽ ngợi khen Ðức Giêhôva.”  
 
 
 
 
 
 
I. DỰNG NÊN MỘT DÂN SỰ THÁNH CHO CHÚA CÓ Ý NGHĨA GÌ?
 
Dựng nên một dân sự thánh cho Chúa đđó là một trong những mạng lịnh từ nơi Ðức Chúa Trời, và đó cũng là nhiệm vụ của Ngành Cơ Ðốc Giáo Dục trong Hội Thánh hiện nay. Chúng ta là các lãnh đạo, các phụ huynh và các tín hữu, một khi ưu tư sự tồn vong và phát triển Hội Thánh thì chúng ta sẽ quan tâm thực hiện sự giáo dục này cho từng gia đình và cá nhân tín hữu.
 
 
 
 
A. Kiến Tạo

Dựng nên một dân sự thánh không có nghĩa là chúng ta làm công tác sáng tạo hay tạo dựng nên một dân sự thánh cho Ðức Chúa Trời. Chính Chúa đã hoàn tất quá trình sáng tạo con người trong công trình sáng tạo nguyên thuỷ (Sáng Thế Ký 1:31). Từ ngữ “dựng nên” ở đây hàm ý kiến tạo một dân sự thánh cho Ðức Chúa Trời qua sự giáo dục trọn đời một con người từ thơ ấu đến già nua như mạng lệnh Chúa đã truyền: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó.” (Châm Ngôn 22:6)
Cơ Ðốc Giáo Dục Thai Nhi là “dạy.” Theo kỹ năng sư phạm, chúng ta có thể dạy khi đối tượng học có thể tiếp thụ được những gì chúng ta truyền thụ (tức là dạy)ï. Cho nên, vượt khỏi định kiến trước đây về thai nhi chỉ là một “cơ thể sống chưa có ý thức,” khoa học đã xác nhận rằng, thai nhi có khả năng thụ giáo qua cha mẹ, nhất là người mẹ. Thai nhi cảm thụ được bằng khả năng nghe được, thấy được, ngửi được, nếm được và có cả trí nhớ và trao đổi thông tin với mẹ, với cha từ khi còn là một thai nhi nằm trong bào thai. Chúng ta có thể giáo dục thai nhi để làm tiền đề cho một “con người của Chúa chọn” ra đời sau này.
Hơn nữa, Cơ Ðốc Giáo Dục Thai Nhi đặt nền tảng giáo dục trên đối tượng là cha mẹ thai nhi. Việc giúp đỡ cho một đôi nam nữ Thanh niên hoặc Tráng niên trong chuẩn bị hôn nhân Cơ đốc tốt, trong thiên chức làm cha mẹ, trong sự sống đạo, trong sự tin kính thờ phượng Chúa, giúp họ trở nên kiện toàn trong niềm tin là cần thiết. Sự sống đạo của cha mẹ thai nhi đã ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi trong quá trình phát triển từ một phôi thai cho đến thành nhân toàn diện. Ðó chính là sự xây dựng kiến tạo một dân sự thánh không chỉ cho tương lai, mà ngay trong hiện tại nữa. 
 
B. Thẩm Quyền
  
Từ ngữ “dựng nên” cũng bày tỏ thẩm quyền của Ðức Chúa Trời trong công tác giáo dục một dân sự thánh của Chúa. Ðức Chúa Trời luôn luôn làm việc qua con người. Qua các bậc cha mẹ, Chúa dùng thân thể cha mẹ mà dựng nên thai nhi một cách kỳ diệu như Ðavít đã được mặc khải của Ðức Thánh Linh bày tỏ:
“Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi,
Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.
Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng.
Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.
Khi tôi được dựng nên trong nơi kín,
Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất,
Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa.” (Thi Thiên 139:13-15)
Mục đích Ðức Chúa Trời dựng nên người nam người nữ đầu tiên trên đất là sinh sản cho đầy dẫy khắp đất. Sáng thế ký 1:27-28 “Ðức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như Ðức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Ðức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng : Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất…” Ðó là mạng lịnh của Ðức Chúa Trời ban cho con người trên đất.
Chúng ta nhận biết hôn nhân là một đặc ân Chúa cho mọi người không phân biệt giàu nghèo, giai cấp, mọi người đều được hưởng hạnh phúc trong hôn nhân và có nhiệm vụ sinh sản con cái, nhưng chúng ta phải ý thức rằng : Vợ chồng giao phối, thụ thai và sinh sản con cái, đó là phước hạnh, là thiên chức cao quí Chúa cho. Nhưng phải biết rằng Con cái chúng ta do Ðức Chúa Trời tạo dựng từ trong lòng mẹ ( Thi thiên 139:13-15). Thật vậy, chúng ta sinh con cái, nhưng chúng ta không thể quyết định thai nhi là trai hay gái, tính tình như thế nào, hình dạng ra sao… Ðứa bé là món quà vô giá của Chúa ban cho vợ chồng. Có nhận thức như thế chúng ta sẽ tôn trọng thẫm quyền của Chúa trong hôn nhân, trong vấn đề giáo dục con cái.
 
II. TẠI SAO DỰNG NÊN MỘT DÂN SỰ THÁNH CHO CHÚA LÀ CẦN THIẾT?

Trong Kinh Thánh Cựu Ước, câu chuyện hình thành tuyển dân Ysơraên là một bài học và cũng là nguyên tắc để “kiến tạo một dân sự thánh” cho Ðức Chúa Trời.
Từ con số gia đình Giôsép đến Ai Cập là bảy mươi người (Xuất Êdíptô ký 1:5) họ tăng trưởng thêm nhiều cách lạ lùng, nẩy nở ra và trở nên rất cường thạnh cả xứ đều đầy dẫy (Xuất 1:7). Khi họ ra khỏi Ai Cập thì dân số có khoảng hai triệu người. Căn cứ trên Xuất Êdíptô ký 12:37-38, “Dân Ysơraên đi từ Ramse đến Sucốt, số không kể con nít, được chừng sáu mươi vạn người đàn ông đi bộ, lại có vô số người ngoại bang đi lên chung” (nghĩa là 600,000 đàn ông. Nếu tính bình quân Một người đàn ông có một vợ một con thì dân số Ysơraên là một triệu tám và tạm tính “vô số người ngoại bang đi lên chung” là khoảng 200,000 người thì số người ra khỏi Ai cập lúc ấy khoảng hai triệu người).
Tuy nhiên, chúng ta cũng đã biết rõ khi vào đất hứa Canaan chỉ có Giôsuê và Calép là hai người ra đi từ Ai Cập, tất cả đã ngã chết trong đồng vắng, kể cả Môise cũng đã qua đời trong đồng vắng Mô-áp (Phục truyền luật lệ ký 34:1). Tại sao? Có lý do nào Ngài lại để cho Dân sự Ngài đã giải cứu nay phải chết hết trong đồng vắng?
 
Câu giải đáp vấn đề chính là con người.

Có phải lộ trình quá dài và họ đã ngã chết? Phải, họ đã ngã chết trong đồng vắng, nhưng không phải lộ trình quá dài! Nếu mở bản đồ Ðịa Trung Hải ra thì thiết nghĩ rằng với sự dẫn dắt kinh nghiệm của Môise thì chỉ cần bốn tháng băng qua sa mạc, chớ không cần phải tốn thời gian là bốn mươi năm để đi vào đất hứa. Vậy tại sao họ lại phải đi dông dài trong sa mạc đến bốn mươi năm?
 
Kính thưa Quý Bạn Đọc, Con đường và thời gian nơi sa mạc đã hình thành một Thế hệ Mới. Những Con người Mới nầy được sanh ra, một thế hệ mới đã được dựng nên, được kiến tạo trong bốn mươi năm dông dài nơi sa mạc. Những con người này đã được thụ thai trong tự do chớ không phải nô lệ. Họ là “ những người con của tuyển dân thánh” chớ không phải con của “kẻ phục dịch Pharaôn.” Chính thế hệ này mới được hưởng đất hứa Canaan. Còn thành phần được thụ thai và sinh ra trong nô lệ tại Ai Cập phải gục chết trong đồng vắng. Họ là những người luôn hướng về đời sống cũ nô lệ tại Ai Cập, mà đã phản loạn chống lại Ðức Chúa Trời và Môi se trên con đường tiến vào đất hứa (Xuất 16:1-3; Dân 11:4-6). Chỉ có Thế hệ Mới mới được vào đất hứa Canaan mà thôi.
Vì vậy, Cơ Ðốc Giáo Dục Thai Nhi là tiền đề Giáo dục Cơ Ðốc, đào tạo một Dân sự thánh cho Ðức Chúa Trời. Tại đây, chúng ta sẽ cùng thảo luận những bước căn bản để chuẩn bị cho các bậc cha mẹ, là những người thánh, trong thiên chức sinh sản và giáo dục Cơ Ðốc trong gia đình.
Hội thánh là sự hiệp lại của những người thánh. Những người thánh tập hợp thành các gia đình thánh. Ước mong Cơ Ðốc Giáo Dục Thai Nhi góp phần giáo dưỡng những con người thánh trong giai đoạn đầu – là một thai nhi – trong hệ thống Cơ Ðốc giáo dục toàn diện của Hội thánh Ðức Chúa Trời hiện nay.
 
Mục sư Nguyễn Văn Đại
Master of Art in Ministry. 
 
 


Chuyên mục

%d người thích bài này: