Đăng bởi: nguoichanbay | 21/12/2012

Các Cấp Độ Quan Phòng của Đức Chúa Trời (tt)

CĐỘ HAI: 

  1.  ĐỨC CHÚA TRI QUAN PHÒNG

  2. LIÊN TC

        TRÊN LOÀI THỌ TẠO    

QUA  ĐỊNH  LUẬT TỰ NHIÊN    

472461311_95e27891fe

      

            Sau khi sáng tạo vũ trụ, Ðức Chúa Trời tiếp tục chăm sóc công trình sáng tạo của Ngài qua các tiến trình Ngài đã thiết lập tiềm ẩn trong tạo vật, có thể gọi nôm na là Những Ðịnh Luật Thiên Nhiên.

Nói một cách khác, tạo vật tự thân đã thụ tạo bởi quyền năng Ðức Chúa Trời và tự sinh sôi nẩy nở và lưu truyền sự sống đã được phú bẩm ấy, một cách tự nhiên, tuần tự và ngăn nắp. Ðức Chúa Trời đã dùng các tiến trình đó để tiếp tục bày tỏ sự quan tâm chăm sóc của Ngài trên tạo vật. Như  Kinh thánh bày tỏ:

-Ngài định giới hạn cho biển  (Gióp 38:10-11)

-Ngài định luật lệ cho thời tiết (Gióp 28:26)

-Ngài dựng nên gió (Amốt 4:13)

-Ngài dẫn đường cho các loài thú (Gióp 39:26)

-Ngài chăm sóc nuôi nấng chúng (Thi 104:11,21)

Tuy nhiên, quan niệm này không thể hiểu lệch lạc  như chủ trương của Phiếm Thần Thuyết đã đồng nhất hóa Ðức Chúa Trời với công trình sáng tạo của Ngài.  Hoặc giả, chúng ta hiểu sai Thánh Kinh mà quyết đoán rằng Các Ðịnh luật ấy tác động độc lập với Ðức Chúa Trời, để rồi  thi thoảng Ðức Chúa Trời mới đình hoãn qui luật của thiên nhiên nếu điều đó phù hợp với các chủ đích của Ngài.

Qua Thánh Kinh, chúng ta nhận biết rằng trong tạo vật đã có năng lực và sự sống tiềm ẩn tiếp tục tự hoạt động, song chúng vẫn luôn luôn lệ thuộc vào sự chăm sóc của Ðức Chúa Trời.

Ở cấp độ này , “Ðức Chúa Trời ban mưa cho người công bình lẫn kẻ bất nghĩa”. Ngay trong cái bình thường này vẫn có một ý nghĩa về phương diện thần học, tức là qua đó Ðức Chúa Trời vẫn  hành động để đưa người ta đến chổ ăn năn, nhằm phục hồi mối thông công với Ngài (*8)

Thật vậy, cái gọi là định luật tự nhiên mà tạo vật tuỳ thuộc vào là một mặc khải về lòng thiện hảo, đặc biệt là lòng nhân từ và nhịn nhục của Ðức Chúa Trời.

Rôma 2:4 “ Hay là ngươi khinh dể sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Ðức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao?”

            II Phierơ 3:9 “ Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.”

            Người Việt chúng ta phân tích sự nhân từ và công chính của Thượng Ðế rất hay. Tỉ như:

–        Trời cho sống giàu sang, nghèo hèn khác nhau. Khi chết rồi Trời công bằng vì mổi người chỉ có “ba tấc đất” ( ý nói phần mộ giống nhau).

–        Nghỉ cũng lạ, theo qui luật công bằng thì cây lớn sanh trái lớn , cây nhỏ sanh trái nhỏ. Nhưng nếu cây mù u, cây sao có trái to thì sẽ như trái dưa trái bí. Mà nếu vậy, nó rớt thì chết chắc!?

–        Thật là trái qui luật khi nhìn thấy: Một con bò nâu ăn cỏ xanh và cho ra sửa màu trắng!!!

green

Cách đây không lâu, ( khoảng thập niên 80, tôi không nhớ chính xác nên không xác định thời gian) Nhà Thiên Văn  HALLEY  đã phát hiện một thiên thạch đang di chuyển thật nhanh và kéo theo sau vệt ánh sáng màu tím. Theo quan sát của Halley thì thiên thạch này rất lớn và đang bay đến với một vận tốc rất nhanh. Theo tính tóan đường bay của nó, thì nó chắc chắn sẽ đụng vào địa cầu trong thời gian ngắn và hậu quả không thể nào lường được!? Phát hiện đó khiến cho các nhà khoa học điên đầu, họ tìm nhiều phương cách cứu nguy cho trái đất, thậm chí đã nghĩ đến việc phóng một hỏa tiển có đầu đạn hạt nhân để cho nổ ngoài quỹ đạo trái đất… Cả thế giới nghẹt thở. Có lẽ nhiều người cầu nguyện và nghĩ rằng đã đến ngày tận thế.?! Nhưng rồi một thông báo từ đài thiên văn, báo rằng theo quan sát mới nhất thì lạ lùng thay đường bay của thiên thạch đã đột ngột xoay hướng, và hướng bay đó không làm ảnh hưởng đến trái đất.

Nhiều người nghĩ rằng đó là do sự can thiệp của Chúa để trì hoãn thời gian cho nhân loại ăn năn kịp thì giờ cứu rỗi (II Phierơ 3:9 “ Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.”)

            Thật vậy, mặc dù Ðức Chúa Trời đã tạo dựng tạo vật và ban cho những định luật tiềm ẩn trong nó, nhưng trong sự vận hành nó vẫn lệ thuộc vào Ðức Chúa Trời vì chính Ngài quan phòng tạo vật và trong mối tương quan ấy, chúng ta nhận biết rõ ràng rằng Chúa yêu thương chúng ta, chứ không ngoảnh mặt xoay lưng phía chúng ta.

Bernard Ramm đã giải thích :” Trong tiến trình của thời gian, Thánh Linh tác động khắp cỏi thiên nhiên khiến cho mạng lịnh của Ðức Chúa Trời được thực hiện đầy trọn. Các định luật thiên nhiên dưới quyền điều khiển của Ðức Thánh Linh tác động trên một giai đoạn của thời gian và qua những tiến trình nhằm thực hiện kế hoạch của Ðức Chúa Trời.” ( Christian View of Science and Scipture, 1954, 116).

Nui (19)


Chuyên mục

%d người thích bài này: