Đăng bởi: nguoichanbay | 23/01/2013

Bài giảng Lễ Báp-tem ĐỒNG SỐNG VỚI CHÚA

Bài giảng Lễ Báp-tem

BG BT

ĐỒNG SỐNG VỚI CHÚA

Kinh Thánh: Rô-ma 6:1-11

Câu gốc: Rô-ma 6:11; 14:8

“Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi

và như sống cho Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ.”;

“Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa”.

Lời Tựa:

Bác sĩ Tống Thượng Tiết, sứ giả phấn hưng của Trung Hoa năm 1936, đã mang lửa phấn hưng đến Việt nam năm 1938, đã có một kinh nghiệm thật sâu nhiệm trong đời sống thuộc linh. Ấy là, sau khi tốt nghiệp học vị Tiến sĩ Hóa học (Tiếng Việt ngày xưa dùng từ Bác sĩ, gọi chung những “Doctor”), trước khi về quê nhà, ông nằm mơ, thấy một người chết, nằm trong chiếc hòm, áo mũ chỉnh tề. Hiếu kỳ, ông bước lại xem, thì thấy người chết là chính mình! Ông hoảng hốt la lên: “Tống Thượng Tiết đã chết! Tống thượng Tiết đã chết”. Rồi ông choàng tỉnh dậy trong sự sợ hãi, mồ hôi đầm đìạ Sau nầy ông kể rằng điều đó mang một ý nghĩa là “người cũ tri thức” của ông đã chết, để ông sống một đời sống mới trong Chúa Giê-sụ Chúa đã dùng một người đầy ơn vì cuộc đời người ấy có nhận thức rằng mình chết đời sống cũ tội lỗi và sống một đời sống mới cho Chúạ

Hôm nay, một số Anh Chị Em cũng có quyết định giống như thế trong đức tin qua Thánh Lễ báp-tem.

Chúng ta cùng suy nghĩ thêm vấn đề nầỵ Làm thế nào để sống cho Chúa ?

I. NHẬN BIẾT THỰC TRẠNG THUỘC LINH
a) Chúng ta đáng chết trong tội lỗi:

Rôm 5:8 “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Cứu Thế vì chúng ta mà chịu chết”.

b)Chúng ta đang sống mà như chết:
1)Không thể điều khiễn đời sống mình, vì tội lỗi chế ngự:
Sứ đồ Phao-lô nói:

Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn;  19 vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn.  20 Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy.  21 Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. (Rơm 7:18-21)

2)Chúng ta sống trong trạng thái “mộng du” giữa “Đám người chết”:
Lời Chúa cho biết thực trạng thuộc linh và kêu gọi: “Hỡi kẻ ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi” (Eph 5:14)
Đây là một loại bệnh đặc biệt mà y học gọi là “Mộng du” (Người bệnh đang ngủ mà thức dậy và hoạt động như một người bình thường, nhưng thật sự họ đang hoạt động trong trạng thái ngủ. Tình trạng này như người chết vì không kiểm soát được và rất dễ chết luôn, rất nguy hiểm).

II. LIÊN HIỆP VỚI CHÚA GIÊ-SU TRONG LỄ BÁP-TEM:

Phao-lô dạy rằng:  Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng?  2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa?  3 Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Ðức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao?  Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Ðấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.  5 Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau:  6 vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa.  7 Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi.

1)Liên hiệp với Chúa Giê-su trong Báp-tem có nghĩa như thế nào ?

imagesCA2OFA6N

a)Lễ Báp-tem có 3 bước:[1]Bước xuống hồ [2]Trầm mình xuống nước [3]Bước ra khỏi hồ.

b)Bởi đức tin, chúng ta nhận biết rằng (tính rằng, kể rằng):
[1]Đồng chết với Chúa: Chúng ta đã chết về tội lỗi (c2) Chúng ta biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài (c6)
[2]Đồng chôn với Chúa: Chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài (c4). 
*Chết có thể tự thực hiện, nhưng chôn thì không tự làm được, phải có người giúp (Mục sư hành lễ).
[3]Đồng sống lại Người Mới với Chúa:

 Vả, nếu chúng ta đã cùng chết với Ðấng Christ, thì chúng ta tin  rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài,  9 bởi biết rằng Ðấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa; sự chết không còn cai trị trên Ngài.  10 Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả; nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Ðức Chúa Trời (c8-10).

III. SỐNG CHO ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG CHÚA GIÊ-SU CHRIST.

SỨ ĐỒ Phao-lô kết luận rằng:

Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống 

cho Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ.”( Rơ-ma 6:11)

“Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa” (Rô-ma 14:8)

Jean Paul Sartre: “Con người sẽ không thể hạnh phúc khi họ chưa tìm ra được nguyên nhân, mà họ có thể chết cho nguyên nhân đó”. Khi yêu, con người sẳn sàng chết cho người mình yêụ

Chết cho Chúa rất khó, sống cho Chúa lại còn khó hơn. Nhưng Phao-lô nói rằng “trong Chúa Giê-su” chúng ta có thể sống cho Đức Chúa Trời (Rom 6:11).

Sống cho Đức Chúa Trời là học tập và làm theo gương mẫu đời sống Chúa Giê-su (Phil 2:5-11).

Sống cho Đức Chúa Trời là thực hiện Đại Mạng Lịnh của Chúa Giê-su qua 2 công tác: truyền giảng Tin lành cho muôn dân và giáo dục (dạy dỗ) lời Chúa cho họ, để họ 

trở nên Môn đồ của Chúa (Math 28:18-20).

Kết luận:

Muốn Sống cho Chúa, chúng ta phải đồng chết, đồng chon với Chúa con người cũ tội lỗi của chúng ta, để đồng sống với Chúa một đời sống mớị Đời sống ấy học tập theo gương mẫu sống của cuộc đời Chúa Cứu Thế và tận dụng cơ hội để phục vụ Ngàị

*Sau một tai nạn đắm tàu trên con sông lớn vì bão tố, người ta phỏng vấn một người kia:

– Đêm đó, anh có nghe gì không?
– Có, tôi nghe tiếng kêu la cầu cứu của nhiều người từ giữa sông vọng lạị
– Rồi anh làm gì?
– Tôi bịt tai lại vì âm thanh đó thật là hãi hùng!
Người ta phỏng vấn một thanh niên khác:
– Còn anh, anh có nghe tiếng kêu cứu của họ không?
– À! Có.
– Rồi anh làm gì?
– Tôi đã tức tốc chạy xuống mé sông, lấy xuồng nhỏ, bơi ra cứu những người ấỵ
– Anh đã cứu được bao nhiêu người ?
– Một số rất ít vì chiếc xuồng không chở được nhiều người, nên tôi đã cố gắng chèo nhiều lần. . .                        – Vậy trong khi chèo vất vã cứu người như vậy anh đã suy nghĩ gì?

– Tôi chỉ khóc và cầu nguyện: Chúa ơi xin giúp sức cho con, vì chiếc xuồng của con nhỏ quá!                                       Ước gì nó lớn hơn để cứu được nhiều người. 

2133040361_c80900f7b1


Chuyên mục

%d người thích bài này: