Đăng bởi: nguoichanbay | 17/02/2013

BÀI GIẢNG LỄ VƯỢT QUA

C027

LỄ VƯỢT QUA

Kinh Thánh nền tảng: Xuất Ê-díp-tô ký 12:1-28

Câu Nền tảng: I Cô-rinh-tô 5:6-8

Nhân Ngày Đầu Năm, Tết Âm Lịch, chúng ta cùng nhắc lại câu chuyện về Ngày Đầu Tiên thuộc Năm Đầu Tiên của Lịch Sử Dân Do-thái. Đó là Lễ Vượt Qua được thực hiện lần đầu tiên tại Ai-cập. Biến cố này được kể như sự kiện đánh dấu sự khai sinh lịch sử Dân Tộc Do Thái, Tuyển Dân của Đức Chúa Trời. Bài học Tuyển Dân ngày xưa luôn luôn là hình bóng về Hội Thánh ngày nay trên con đường đức tin. Đầu Xuân, mời Bạn Đọc cùng tôi suy ngẫm sau đây.

I.NGUỒN GỐC LỄ VƯỢT QUA.

A)Bối cảnh: Lúc ấy Dân Do-thái đang sống trong thân phận nô-lệ tại Ai-cập (430 năm)
Đức Chúa Trời chuẩn bị từ một Gia đình 70 người thành một Dân Tộc (Sáng 46:27)

B)Thực hiện: bởi Đức Chúa Trời để giải thoát Dân Do-Thái khỏi ách nô lệ.
Thời điểm xảy ra: Trước tai vạ thứ 10 – những con trai đầu lòng của Người Ai-cập bị giết, buộc Pha-ra-ôn phải đồng ý cho người Do-thái ra đi (Xuất 12:2).
imagesCA2OFA6N
II.NGHI THỨC GIỮ LỄ VƯỢT QUA.

A)Từng Gia đình: Bắt Con Chiên đầu lòng làm lễ, tùy theo sức ăn của gia đình. Nếu nhiều có thể mời người lân cận cùng chia.

B)Thời gian: Lúc mặt trời lặn, thì giết con chiên không tì vít, lấy huyết bôi lên hai cây cột và mài cửa nhà của chính gia đình mình. Trong đêm ấy, Thiên sứ đi hành hại Người Ai-cập sẽ thấy dấu hiệu này và sẽ vượt qua, không hành hại con đầu lòng trong gia đình đó.
*Việc bôi huyết giống như phong tục Việt nam dán giấy liễng đỏ trước cửa nhà đón Tết.

C)Đêm đó, cả gia đình ăn thịt chiên quay với bánh không men và rau đắng (12:8). Nếu ăn dư thì thì thiêu tất cả, không được để đến sáng mai.

D)Trang sức lễ: Khi ăn phải mặc áo dài, thắt lưng, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn một cách hối hả (ăn nhanh) trong tư thế của người sẳn sàng lên đường.

III.Ý NGHĨA LỄ VƯỢT QUA.

A)Chiên Con – Sinh tế của Lễ Vượt qua là hình bóng về Cứu Chúa Giê-su Christ (I Cô 5:6-7).
Thánh Kinh cho biết: Chúa Giê-su được mệnh danh là Chiên Con của Đức Chúa Trời. Ngài đến thế gian chịu chết, đổ máu ra cứu chuộc tội lỗi của toàn thể nhân loại.
*Tại sao Chúa phải chết? – Kinh Thánh khẳng định: “Không có sự đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22). Sự chết của Chúa Giê-su làm phu phỉ sự công bình của Đức Chúa Trời. Điều ấy có nghĩa là: Theo sự thánh khiết của Chúa, con người phạm tội phải chịu chết và bị hình phạt trong hỏa ngục. Nhưng theo sự yêu thương thì Đức Chúa Trời ban Đức Chúa Giê-su đến thế gian chịu chết đền tội cho chúng ta (Giăng 3:16). Chúng ta chỉ ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa Giê-su và công nhận giá trị hy sinh của Chúa, Ngài Ngài đổ ra vì ta, thì bạn sẽ được cứu, được tha tội và trở nên con của Đức Chúa Trời (theo như Hứa Ngôn của Chúa được chép trong Giăng 1:12 “Nhöng heã ai ñaõ nhaän Ngaøi, thì Ngaøi ban cho quyeàn pheùp trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, laø ban cho nhöõng keû tin danh Ngaøi”.

B)Bánh không men: Để chuẩn bị, Người Do-thái phải dọn dẹp sạch Men trong nhà trước 7 ngày. Và họ phải làm bánh không có men, để ăn trong Lễ Vượt qua.
Men có ý nghĩa hình bóng là tội lỗi, vì các công dụng của nó tác động trong bột. Men tác động bột, dậy bột (phình lên) và làm chua đống bột. Với tính chất này, tội lỗi có ý nghĩa làm phân rẻ và làm băng hoại Hội Thánh hoặc đời sống tin kính của Người Tín hữu. Chính vì thế mà Sứ đồ Phao-lô đã dạy các tín hữu trong Hội Thánh Cô-rinh-tô rằng: “Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ (Chúa Cứu Thế) là con sinh Lễ vượt qua của chúng ta, đã bị giết rồi. Vậy thì chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật.” (I Cô 5:7-8)
*Ngày nay, Men tội lỗi dấy lên rất nhiều, như giải trí vui chơi sự cám dỗ trong dịp Tết: như vấn đề Cờ bạc, rượu chè, nhậu nhẹt vui chơi theo thế gian. . . Chúng ta cần nên tránh và giáo dục con em phải tránh.
C)Rau Đắng (Xuất 1:14):Rau đắng nhắc nhở họ về thân phận nô-lệ đầy cay đắng, đau đớn tại Ai-cập trong những ngày qua. Rau đắng ăn chung với thịt Chiên và bánh không men, rất ngon. Hình bóng cho khởi đầu đồng hành với Chúa (Ngài là Chiên Con và là Bánh Hằng Sống). Đồng chịu thương khó với Chúa trên con đường đức tin. Như Lời Chúa chép rằng: “Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: Kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài.” (Rô-ma 8:17).

BIBLE (6)
Người Do thái hay kể một câu chuyện đã xảy ra trong đêm Lễ Vượt qua đầu tiên ấy:
Trong một gia đình, sau khi ăn tối xong, những đứa trẻ con được đưa lên giường ngủ. Đứa con trai đầu lòng (con trưởng) không ngủ được, nó mới hỏi cha: “Cha ơi! Huyết chiên con có bôi lên cây cột nhà mình chưa?”. Nó hỏi vậy, vì nghe cha nó nói điều đó là cần thiết lắm: “Nếu nhà nào có bôi huyết chiên con lên cửa thì khuya đêm nay thiên sứ của Chúa sẽ vượt qua; còn nếu không có huyết thì con trưởng của gia đình đó sẽ bị giết.” Người cha nghe con nói liền bước ra xem lại và nhớ lại mình đã lấy huyết ra chậu để bôi cây cột, nhưng vì bận rộn làm thịt con chiên, nên quên chưa làm điều quan trọng này.
Bạn thân mến, bạn có tin chắc mình vượt thoát khỏi sự hình phạt ngày sau cùng không? Đời sống của bạn hoặc người thân, con cháu của bạn có được sự ấn chứng của huyết Chúa Giêsu không? Xin hãy giải quyết nan đề của bạn ngay hôm nay, bằng cách ăn năn tội lỗi và tin nhận công giá cứu chuộc bởi sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-su. Như lời Thánh kinh có chép: “Ai tin Con (là tin Chúa Cứu Thế) thì sẽ được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy” (Giăng 3:36). Mong bạn vượt qua sự chết và sự hình phạt tội lỗi trong hỏa ngục, để nhận lấy sự sống mới từ Chúa Cứu Thế Giê-su ngay hôm nay. Chân thành mong bạn.

Mục sư Nguyễn Văn Đại
Xuân Quý Tỵ – 02/2013
images (5)


Chuyên mục

%d người thích bài này: